Voor zekerheid, Parsasco altijd

01 feb 2021

N.V. Parsasco geeft terug

De schadeverzekeringsmaatschappij N.V. Parsasco die thans een begrip is in onze samenleving heeft op 13 november 2020 haar 25 jarig bestaan herdacht.

In verband hiermee voert zij naast andere projekten ook sociale projekten uit.

Gezien de veranderde leefsituatie vanwege de covid-19 uitbraak wordt veel meer vrije tijd thuis besteed en Parsasco heeft het initiatief genomen hierop enigszins in te spelen.

Om de kinderen op een educatieve manier bezig te houden, is gemeend de leesattitude te bevorderen, welke van eminent belang is voor kennisvergaring en vorming van kinderen. Met dit initiatief wordt tevens het Surinaamse product gepromoot. In dit kader doneert Parsasco boeken van de schrijfster Sakoentela Hoebba- Kalka aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met name aan de Algemene Onderwijs Bibliotheek, die op haar beurt voor de distributie aan de daarvoor in aanmerking komende scholen zal zorgdragen.

Het gaat in deze om de boeken :’De lottowinnaar’, een verhalenbundel en ‘Een schoolvakantie”, een jeugdroman.

In deze boeken worden thema’s beschreven als armoede, liefde, verdriet,vriendschap, maar ook thema’s waarover men liever niet praat, zoals homosexualiteit. 

Parsasco hoopt met deze geste een bijdrage te hebben geleverd om de leescultuur te helpen bevorderen en dankt de gemeenschap voor het in haar gestelde vertrouwen.

Parsasco

N.V. Parsasco is de jongste schadeverzekeringsmaatschappij op de Surinaamse markt. Continuïteit en onafhankelijkheid zijn de basis voor ons beleid.

Vestigingen

Algemeen
Paramaribo
Commewijne
Lelydorp
Nickerie

Voor zekerheid, Parsasco altijd