Voor zekerheid, Parsasco altijd

Wat is S.O.R.?

S.O.R. staat voor Surinaamse Ongevallen Regeling. In deze regeling is de wettelijke verplichting opgenomen voor iedere werkgever om alle medewerkers in loondienst te verzekeren tegen ongevallen en beroepsziekten die hen overkomen in verband met het werk.

In de praktijk betekent dit dat een werknemer is verzekerd voor bedrijfsongevallen die plaatsvinden tijdens het werk, maar ook voor ongevallen die bv. plaatsvinden onderweg van huis naar het werk of omgekeerd. Het is een manier voor werkgevers om te waarborgen dat de schade welke wordt geleden door hun werknemers, in ieder geval financieel, wordt beperkt.

Wat dekt S.O.R.?

De S.O.R. biedt
 • Een dag-uitkering op basis van SRD 160,-.
 • Vergoeding van medische kosten als gevolg van het ongeval, zoals huisartsenhulp, specialisten consult, ziekenhuisopnamen, operaties, medicijnen en eventuele prothesen.
 • Een uitkering voor begrafenis- of crematiekosten.
 • Een rente-uitkering aan de weduwe/weduwnaar en kinderen.
 • Een uitkering ineens ingeval van blijvende invaliditeit.

Aanvraag van de S.O.R.

Voor het offreren van een verzekering op maat en de bijbehorende premie is de onderstaande informatie nodig
 • Naam, adres en vestigingsplaats van het bedrijf alsmede het type bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is
 • Overzicht van het aantal medewerkers en het soort werkzaamheden dat wordt verricht per medewerker
 • Het dagloon tot een maximum van SRD 160,-
 • Hantering 5-daagse of 6-daagse werkweek per medewerkers
 • Eventuele specifieke wensen

Nadat de premie is berekend nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Veelgestelde vragen

Ja, deze verzekering is bij wet verplicht

Elke werkgever moet een SOR verzekering afsluiten ten behoeve van de werknemer.

(werknemer: ieder, die in dienst van een werkgever en tegen loon werkzaam is, zoals vrijwilligers en leerlingen.)

Ja, zulks moet binnen 2x 24 uur(2 dagen) na het ongeval.

Dit, aangezien de maatschappij ook een meldingsplicht heeft naar de Arbeidsinspectie.

Gegevens van het bedrijf:

 1. Soort werkzaamheden van het bedrijf (de sector).
 2. Aantal werknemers.
 3. Hantering 5 of 6-daagse werkweek.

 

Gegevens van de werknemers zoals:

 1. De functie/werkzaamheden
 2. Het loon per dag

De premie is afhankelijk van de functie/werkzaamheden van de werknemer(s).  In de SOR-wet is een premie van SRD 1.000 loon per jaar vastgesteld.

Een doorlopende verzekering loopt per kalenderjaar, dus loopt steeds tot en met 31 december. De verzekering wordt automatisch per 1 januari daaropvolgend voor 12 maanden verlengd.

Staat je vraag er niet bij?

Stel je vraag en wij zullen hem zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Advies Nodig?

Stuur ons een bericht via het onderstaand formulier en onze enthousiaste medewerkers proberen jouw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Parsasco

N.V. Parsasco is de jongste schadeverzekeringsmaatschappij op de Surinaamse markt. Continuïteit en onafhankelijkheid zijn de basis voor ons beleid.

Vestigingen

Algemeen
Paramaribo
Commewijne
Lelydorp
Nickerie

Voor zekerheid, Parsasco altijd